Nowi absolwenci i kolejna edycja studiów podyplomowych branży offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Nowi absolwenci i kolejna edycja studiów podyplomowych branży offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

W sobotę 9 marca 2024 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej", realizowanych na Wydziale Nawigacyjnym UMG. Mury naszego Uniwersytetu opuściło 40 kolejnych absolwentów tego kierunku studiów.

Zajęcia w ramach drugiej edycji studiów, realizowane we współpracy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i PGE Baltica, obejmowały 210 godzin zajęć prowadzonych przez dwa semestry.

Uroczystość zakończenia rozpoczęła się przywitaniem przez kierownika studiów dr hab. Agnieszkę Blokus-Dziula, która podziękowała absolwentom za udział w uroczystości i wspólnie spędzony rok. Następnie wystąpił Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Sambor Guze, który podkreślił, że tak liczne grono absolwentów drugiej edycji jest potwierdzeniem słuszności podjęcia decyzji o realizacji tych studiów i dziękował za zaufanie oraz wybór oferty kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

   

Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Sambor Guze. fot. Maciej Czarniak

Uroczystość zakończenia drugiej edycji studiów. fot. Maciej Czarniak

Zwieńczeniem drugiej edycji jest monografia „Zarządzanie ryzykiem w przemyśle offshore” poświęcona tematyce studiów, wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Rozdziały pracy zbiorowej pod redakcją kierownika tych studiów, odnoszą się do zagadnień omawianych w ramach studiów i zostały przygotowane przez wykładowców oraz uczestników studiów, a jednocześnie ekspertów posiadających bogate doświadczenie, m.in. w branży offshore. Agnieszka Blokus-Dziula dziękując wszystkim Autorom i Recenzentom za wkład, zaufanie i wsparcie tej inicjatywy, zachęcała do lektury i zapraszała do współtworzenia kolejnych serii tej pozycji. Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie Wydawnictwa UMG: https://wydawnictwo.umg.edu.pl/content/zarz%C4%85dzanie-ryzykiem-w-przemy%C5%9Ble-offshore

     

Kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej" – dr hab. Agnieszka Blokus-Dziula.
fot. Maciej Czarniak

W czasie uroczystości głos zabrali również przedstawiciele Absolwentów – Wiktor Wickland, uczestnik drugiej edycji studiów, oraz Artur Kończal, który w czasie zajęć dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem przedstawiając wyzwania i ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa morskiego państwa.

Absolwent drugiej edycji  – Wiktor Wickland. fot. Maciej Czarniak

Absolwent drugiej edycji  – Artur Kończal. fot. Maciej Czarniak

Miłym akcentem było podziękowanie złożone przez Absolwentów studiów na ręce Agnieszki Blokus-Dziula. Wręczenie świadectw zostało upamiętnione wspólnym zdjęciem Absolwentów i gości.

     

fot. Maciej Czarniak

Absolwenci drugiej edycji studiów i goście. fot. Maciej Czarniak

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów we wdrażaniu wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie naszych studiów w praktyce!

Inauguracja trzeciej edycji studiów

W tym samym dniu odbyła się też uroczysta Inauguracji trzeciej edycji studiów „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”, jako pewien symbol „przekazania pałeczki” uczestnikom kolejnej edycji studiów.

Po przywitaniu uczestników trzeciej odsłony studiów przez Prorektora ds. Kształcenia, dr hab. Sambora Guze oraz kierownika studiów dr hab. Agnieszkę Blokus-Dziula, głównym punktem uroczystości były wykłady inauguracyjne wygłoszone przez dwóch znanych i cenionych ekspertów z branży, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na całym świecie jak i dorobek dydaktyczny, należących jednocześnie do grona wykładowców tych studiów.

     

Sławomir Bałdyga podczas wykładu inauguracyjnego. fot. Maciej Czarniak

Pierwszą prezentację pod hasłem „safety first” przedstawił Sławomir Bałdyga – wieloletni praktyk branży offshore. W swoim wykładzie, prezentując sprzęt ochrony osobistej niezbędny w pracy w sektorze offshore, podkreślił jak ważny jest instruktaż stanowiskowy i zasada „Twoje bezpieczeństwo przede wszystkim”.

Sławomir Bałdyga podczas wykładu inauguracyjnego. fot. Maciej Czarniak

Drugi z wykładów inauguracyjnych pt. „BOHATEROWIE, ŚWIĘCI I LUDZIE SUKCESU – wyimki z filozofii ryzyka w liczbach i obrazach” wygłosił Łukasz Sikorski – dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.

Przed rozpoczęciem zajęć, oficjalną części inauguracji zakończyło wspólne zdjęcie uczestników nowej edycji studiów.

Uczestnicy trzeciej edycji studiów i goście. fot. Maciej Czarniak

Dziękujemy uczestnikom za zaufanie i wybór oferty naszej Uczelni!

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Blokus-Dziula
15.03.2024