Wizytacja na Uniwersytecie Czarnogóry

Wizytacja na Uniwersytecie Czarnogóry

W związku z ubieganiem się Wydziału Nauk Morskich Uniwersytetu Czarnogóry w Kotorze o członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities, w dniach 1-2 lutego 2023 r. dr inż. kpt. ż.w. Piotr Kopacz z Katedry Nawigacji UMG przeprowadził audyt – na mocy pisma dyrektora zarządzającego IAMU prof. Takeshiego Nakazawy z 15.12.2022 r.

Wizytacja jest warunkiem koniecznym w postępowaniu aplikacyjnym, zgodnie z procedurą IAMU przewidzianą dla potencjalnych nowych członków. Na podstawie konkluzji spotkania zarządu IAMU podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnego w Batumi (Gruzja) w dniu 17.10.2022 r., podjęto decyzję o przeprowadzeniu wizytacji jednostki w imieniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (International Executive Board (IEB)). Wizyta została poprzedzona przygotowaniem i ustaleniem szczegółowej agendy ze stroną aplikującą, którą reprezentował dziekan Wydziału Nauk Morskich prof. Špiro Ivošević, jak również z Sekretariatem IAMU w Tokio.

Stowarzyszenie IAMU jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej (72 uniwersytety z 38 krajów). Uniwersytet Morski w Gdyni jest aktywnym członkiem od roku 2000, a przewodniczącym stałego Komitetu do spraw Akademickich (Academic Affairs Committee), nadzorującym projekty badawcze i działalność wydawniczą IAMU, jest rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Głównym dokumentem członkostwa jest Umowa Podstawowa (Basic Agreement).

W czasie wizyty sprawdzono zgodność stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku czarnogórskiej uczelni, w szczególności kwestie spełniania kryteriów określonych w Artykule IV Umowy. Wizyta rozpoczęła się od przedstawienia szczegółowej prezentacji na temat Wydziału Nauk Morskich, po czym nastąpił przegląd realizowanych programów nauczania i standardów jakości w kontekście wymagań Konwencji STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping), krajowych wymagań ministerialnych w zakresie kształcenia na poziomie studiów I, II i III stopnia, przepisów wewnętrznych oraz rozwiązań stosowanych w zakresie edukacji morskiej (Maritime Education and Training (MET)). Odbyte zostały rozmowy z kadrą zarządzającą, ponad 20 pracownikami dydaktycznymi i naukowymi, a także koordynatorami studiów na kierunkach morskich (elektrycznym, mechanicznym, nauk nautycznych i transportu oraz zarządzania i logistyki). W spotkaniach każdorazowo uczestniczyły panie prodziekan prof. Milena Dževerdanović-Pejović i prof. Tatijana Dlabač. Następnie audyt obejmował infrastrukturę i wyposażenie jednostki, warsztaty, symulatory, centrum innowacji, w tym laboratorium paliw, GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) i powstające laboratorium archeologii morskiej, bibliotekę, a także centrum szkolenia marynarzy.

W drugim dniu wizyty uwaga była skupiona na Strategii Rozwoju i zarządzaniu kadrami. Odbyły się liczne spotkania i rozmowy ze studentami oraz absolwentami wszystkich kierunków, wysłuchano kilku prezentacji na temat realizowanych projektów i badań naukowych.

Efektem wizyty jest raport wraz zaleceniami dla Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU, w kontekście spełniania kryteriów członkostwa aplikującej uczelni. Rada wykonawcza w międzynarodowym składzie podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu nowej jednostki do grupy uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki.  

University of Montenegro jest najstarszą i zarazem największą uczelnią wyższą w Czarnogórze (17 tys. studentów), w jej skład wchodzi 19 wydziałów i trzy instytuty. A jej związki z naszą uczelnią są wieloletnie: na ścianie Rady Wydziału Nauk Morskich od ponad 30 lat wisi metalowe logo UMG z napisem „Wyższa Szkoła Morska. Gdynia”.

Zdjęcie wykonane 1.02.2023 r. przed budynkiem Wydziału Nauk Morskich Uniwersytetu Czarnogóry w Kotorze, stoją m.in.: dziekan prof. Špiro Ivošević– szósty z prawej, prodziekan prof. Milena Dževerdanović-Pejović – piąta z prawej, prodziekan prof. Tatijana Dlabač – druga z prawej, dr inż. Piotr Kopacz (UMG) – czwarty z prawej

Zdjęcie wykonane 1.02.2023 r. przed budynkiem Wydziału Nauk Morskich Uniwersytetu Czarnogóry w Kotorze, stoją m.in.: dziekan prof. Špiro Ivošević– szósty z prawej, prodziekan prof. Milena Dževerdanović-Pejović – piąta z prawej, prodziekan prof. Tatijana Dlabač – druga z prawej, dr inż. Piotr Kopacz (UMG) – czwarty z prawej

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

P. Kopacz
02.02.2023