Wizytacja w belgijskiej Antwerp Maritime Academy

W związku z ubieganiem się Akademii Morskiej w Antwerpii (nider. Hogere Zeevaartschool Antwerpen, fr. Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers) o członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (International Association of Maritime Universities – IAMU) w dniach 17-18 czerwca 2024 r. dr Piotr Kopacz z Katedry Nawigacji UMG przeprowadził audyt – na mocy pisma Dyrektora Zarządzającego IAMU, prof. Takeshiego Nakazawy z 4 czerwca 2024 r.

Antwerp Maritime Academy jest jedyną uczelnią morską w Belgii, która kształci przyszłe kadry oficerskie dla działu pokładowego i maszynowego. Zajęcia dydaktyczne realizowane są równolegle w dwóch językach: niderlandzkim (flamandzkim, ok. 60% studentów) i francuskim (ok. 40% studentów). Uczelnia ma ponad 200-letnią historię (jako szkoła morska została założona w czasach napoleońskich) i obecnie uczy się w niej łącznie ok. 500 studentek i studentów. Antwerpia jest drugim co do wielkości portem morskim w Europie, gdzie w samym tylko 2023 roku przeładowano niemal 270 mln ton ładunków.

Wizytacja była warunkiem koniecznym w postępowaniu aplikacyjnym zgodnie z procedurą IAMU przewidzianą dla potencjalnych nowych członków tejże organizacji. Na podstawie konkluzji spotkania zarządu IAMU, które miało miejsce podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnego w Massachusetts w dniu 17 kwietnia 2024 r., podjęto decyzję o przeprowadzeniu wizytacji uczelni w imieniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (International Executive Board - IEB). Wizyta została poprzedzona przygotowaniem i ustaleniem szczegółowej agendy ze stroną aplikującą, którą reprezentował Dr Rowan Van Schaeren (General Manager) i Dr Alison Noble, która jest przewodniczącą International Maritime Lecturers Association - IMLA, a także z sekretariatem IAMU w Tokio. Stowarzyszenie IAMU jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej. Aktualnie należą do niego 74 uczelnie wyższe z 39 krajów (stan na maj 2023 r.).

Nasza uczelnia jest aktywnym członkiem tego stowarzyszenia od roku 2000, a jego przewodniczącym, jak i szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) w kadencji 2023-2025 jest Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Głównym dokumentem członkostwa jest Umowa Podstawowa (Basic Agreement), tzw. konstytucja IAMU. W czasie wizyty sprawdzono zgodność stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku belgijskiej Akademii, w szczególności kwestie spełniania kryteriów członkostwa określonych w Artykułach  I i IV Umowy. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z władzami uczelni i analizą dokumentów aplikacyjnych, po czym odbyły się kolejne spotkania z kierownikami studiów i osobami odpowiedzialnymi za realizowane programy nauczania oraz standardy jakości w kontekście wymagań Konwencji STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping), krajowych wymagań ministerialnych (tj. Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Transportu) w zakresie kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia oraz rozwiązań stosowanych w zakresie edukacji morskiej (Maritime Education and Training - MET).

Przeprowadzono rozmowy z kilkunastoma pracownikami badawczo-dydaktycznymi, a także koordynatorami studiów na kierunkach morskich (mechaniczno-elektrycznym i nawigacyjnym). W spotkaniach brali udział m.in. Olivier Schalm (International Affairs Coordinator), Remke Willemen (Head of Education), Deirdre Luyckx (Faculty of Sciences Coordinator, Chair of Scientific Research Methodology), Klaas De Hert (Faculty of Nautical Sciences Coordinator), Pascal Bouquet (Faculty of Marine Engineering Coordinator), Helen Verstraelen (Quality Assurance Coordinator), Geert Potters (Head of Research), Rebecca Van Rie (Head of Central Services), a także Veerle Van Driessche i Pieter Maes (Simulator  Coordinators). W szczególności pod uwagę brana była strategia rozwoju uczelni i zarządzanie kadrami. Następnie audyt obejmował infrastrukturę i wyposażenie jednostki, posiadane symulatory i warsztaty, laboratoria, GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) oraz bibliotekę. Ponadto odbyły się spotkania ze studentami I stopnia, którzy podczas wizyty mieli letnią sesję egzaminacyjną. Wysłuchano także prezentacji przeplatanych dyskusjami w formie hybrydowej na temat realizowanych krajowych i międzynarodowych projektów oraz badań naukowych np. z zakresu korozji statków i zanieczyszczeń biologicznych.   

Wymierny efekt wizyty stanowić będzie w szczególności raport wraz zaleceniami dla Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU w kontekście spełniania kryteriów członkostwa aplikującej uczelni do Stowarzyszenia. W oparciu o konkluzje z raportu audytora oraz złożony wniosek belgijskiej Akademii Rada Wykonawcza w międzynarodowym składzie podejmie w październiku 2024 r. ostateczną decyzję o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu nowej uczelni do grupy uczelni członkowskich z Regionu I IAMU, tj. Europy i Afryki.     

Warto wspomnieć, iż od 2008r. studenci I roku belgijskiej uczelni odbywają rokrocznie (wiosną) miesięczną praktykę morską na pokładzie statku szkolnego UMG "Daru Młodzieży", podczas której zajęcia dydaktyczne w morzu prowadzą wykładowcy Akademii Morskiej w Antwerpii.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

P. Kopacz
05.07.2024