Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS (ENDURE)

Program: 

Program "Badania stosowane", Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014 - 2021, POLNOR 2019, Unmanned vehicles

Termin: 

01.01.2021 - 31.12.2023

Instytucja finansująca: 

Fundusze Norweskie

Kierownik projektu: 

dr inż. Wróbel Krzysztof

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni jest liderem Projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy udziale Funduszy Norweskich, w ramach konkursu POLNOR: Applied Research.

 

Opis i cel projektu:

Autonomiczny transport morski przyszłości przyciąga uwagę firm i instytucji badawczych w wielu krajach. Jego rozwój jest powodowany przede wszystkim postępem technologicznym. Jednakże, pomimo dużego potencjału, wciąż pozostają nierozwiązane problemy, związane m.in. z bezpieczeństwem przyszłych statków autonomicznych. Aby zapobiec wypadkowi, zagrożenie musi zostać wykryte odpowiednio wcześniej, aby pozostawić czas niezbędny do oceny sytuacji i opracowanie akcji zapobiegawczej. Kryteria oparte o wyniki badań naukowych są nieodzowne, jednak w dużej mierze niedostępne. W Projekcie zostanie podjęta próba rozwiązania tego problemu w zakresie (1) zapobiegania zderzeniom i wejściom na mielizny; (2) zapobiegania awariom statecznościowym, związanym z dynamiką obiektu pływającego.

W tym celu, zastosowane zostaną metody modelowania ruchu statku w 6 stopniach swobody i symulator sytuacji spotkaniowych - uzupełnione przez wiedzę ekspercką. Zakres Projektu obejmuje więc prace teoretyczne, modelowanie komputerowe, i badania w warunkach rzeczywistych na statkach badawczych – w Polsce i w Norwegii.

Efekty Projektu mogą mieć znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa przyszłych autonomicznych, morskich statków handlowych.

Partnerami w Projekcie są:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) – czołowa norweska uczelnia i wiodący w skali światowej ośrodek naukowy branży morskiej;

E-Marine – polska firma z branży urządzeń i systemów przetwarzania danych nawigacyjnych;

Waterborne Transport Innovation – organizacja pozarządowa, której celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa morskiego.

Okres realizacji projektu:                           01.01.2021 – 31.12.2023

Ogólna wartość projektu:                           6.410.415,00 PLN

Wartość dofinansowania dla UMG:          1.782.717,50 PLN

Strona Projektu:                                          http://www.project-endure.eu/