Książki o uczelni

 • Borchardt Karol Olgierd, Kolebka nawigatorów, Oficyna Wydawnicza „Miniatura”, Gdynia 1997;
 • Borchardt Karol Olgierd, Szaman morski, wyd. II, Oficyna Wydawnicza „Miniatura”, Gdynia 1998;
 • Borchardt Karol Olgierd, Znaczy Kapitan, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968;
 • Cichocka Agata, Szkoła Morska Tczew – Gdynia (1918-1997): kalendarium wydarzeń, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999;
 • Czarnecka Agnieszka (red.), 100 lat w służbie morzu. Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytet Morski, Gdynia 2020;
 • Czarnecka Agnieszka (red.), Profesor Piotr Przybyłowski. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, Uniwersytet Morski, Gdynia 2020;
 • Czarnecka Agnieszka, Ludzie w służbie Uczelni. Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytet Morski, Gdynia 2022;
 • Czarnecka Agnieszka, Profesor Janusz Zarębski. Portret z okazji 40-lecia pracy naukowej, Gdynia 2018;
 • „Dar Młodzieży” 35 lat, oprac. Bar Lechosław, Degórski Tomasz, Gosk Aleksander, Spigarski Cezary, Fundacja Lechosława Bar Wsparcia „Daru Młodzieży”, 2018;
 • „Dar Pomorza”– 75 lat w służbie biało-czerwonej, red. merytoryczny Kazimierz Kołodziej, Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej, Gdynia 2005;
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki, oprac. mer. prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Gdynia 2020;
 • Doktor Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni profesor Tadeusz Kaczorek, oprac. mer. prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Gdynia 2015;
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Napieralski, Gdynia 2020;
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni profesor doktor kapitan żeglugi wielkiej Daniel Kazimierz Duda, oprac. mer. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Gdynia 2021;
 • Drzemczewski Jerzy, Stefaniak Lechosław, Morskie gracje: Rejs Niepodległości na stulecie polskiego szkolnictwa morskiego, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „Pro Mare”, Gdynia 2019;
 • Duda Daniel, Antoni Walerian Garnuszewski – dyrektor Szkoły Morskiej w Tczeewie w latach 1920-1929, Gdynia 2018;
 • Duda Daniel, Światowy zjazd absolwentów Szkoły Morskiej (14-17 VI 1980), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010;
 • Duda Daniel, Urbanyi Zbigniew, „Lwów” pierwszy w sztafecie, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Progres, Bydgoszcz 1992;
 • Duda Daniel, Urbanyi Zbigniew, Trzeci w wielkiej sztafecie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2012;
 • Duda Daniel, Ludzie morza cz. VI. Szkice biograficzne, Adolf Gałacki, Konstanty Kowalski, Puck 2019;
 • Duda Daniel, Ludzie morza cz. VII. Szkice biograficzne, Władysław Milewski, Gdynia 2019;
 • Górecki Leszek, Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014, Pomorska Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015;
 • Gubała Bronisław, Za falochronem kończą się marzenia, Oficyna Wydawnicza „Miniatura”, Gdynia 2006;
 • Gubała Edward, Przygoda mojego życia, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973;
 • Holec Michał, Weintrit Adam, Profesor Mirosław Jurdziński, uczony i wychowawca, współtwórca polskiej szkoły nawigacyjnej (70-lecie urodzin), Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Gdynia 2000;
 • Ickiewicz Kazimierz, Szkoła Morska w Tczewie 1920-1930. Szkice historyczne. Wydawnictwo Bernardinum, Tczew 2020;
 • Ickiewicz Kazimierz, Morskie tradycje Tczewa: szkice historyczne, Tczew 2005;
 • Kaczorowski Tadeusz Jerzy, Wojskowe kształcenie oficerów w szkolnictwie Polskiej Marynarki Handlowej (1920-2008), Pracownia Historii Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009;
 • Kolejewski Andrzej, Dzieje szpitala na placu Kaszubskim, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2008;
 • Kosko Stanisław, Przez trzy oceany: notatki z podróży „Daru Pomorza” dookoła świata, Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1936;
 • Kubik Kazimierz, Historia szkolnictwa morskiego w Polsce, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973;
 • Kutta Janusz, Druga RP i Kaszubi 1920-1939, Bydgoszcz 2003;
 • Kwiatkowski Józef, Byłem chiefem na „Darze Pomorza”, Stella Maris, Gdańsk 1996;
 • Kwiatkowski Józef, „Dar Pomorza”: rejsy i załoga, BUL „Idioma” Krzysztof Kwiatkowski, Gdynia 2003;
 • Meissner Tadeusz, Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934-1935), Wydawnictwo KOS, Katowice 2006;
 • Milenuszkin Walenty, Wybierać kotwicę. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1964;
 • Miłobędzki Józef, Polskie szkolnictwo morskie w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (na prawach rękopisu), Gdynia 1980;
 • Morze dalekie, morze bliskie, oprac. Bohdan Kubicki, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974;
 • Na morze po chleb i przygodę, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1972;
 • Od Technikum do Akademii Morskiej. Wydział Elektryczny w latach 1954-1997, Gdynia 1997;
 • Olechnowicz Tadeusz, Z notatnika ostatniego komendanta, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2004;
 • Olechnowicz Tadeusz, "Dar Młodzieży": z notatnika pierwszego komendanta, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2008;
 • Państwowa Szkoła Morska. Zarys monografii, Instytut Wydawniczy Szkoły Morskiej, Tczew 1929;
 • Parteka Witold, Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945-1968. Praca doktorska napisana pod kier. dr. hab. Wojciecha Skóry, Gdynia – Słupsk 2009;
 • Perepeczko Andrzej, Alma Mater, Marinensis, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2020
 • Perepeczko Andrzej, „Dar Młodzieży” 1995-2002, Dział Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002;
 • Perepeczko Andrzej, „Dar Młodzieży”, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1995;
 • Perepeczko Andrzej, Biała Fregata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1994;
 • Perepeczko Andrzej, Navigare necesse est, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2010;
 • Perepeczko Andrzej, Szkoła Morska i ja … lub odwrotnie, Gdynia 2014;
 • Perepeczko Andrzej, Szkoła Morska w Tczewie i Gdyni (kronika lat 1920-1969), Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1992;
 • Perepeczko Andrzej, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (kronika lat 1969-1994), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1995;
 • „Podróż Daru Młodzieży dookoła świat. Rejs Niepodległości 20 maja 2018 – 28 marca 2019”, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2018;
 • Pogorzelski Bolesław, Przyszłość bez jutra. Wojna i banicja chłopców z Białej Fregaty, Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Gdynia 2009;
 • Sawicki Jan Kazimierz (red.), Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom I: Polska Marynarka Handlowa: absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 1922-1992, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1994, wyd. II, Gdynia 2000;
 • Sawicki Jan Kazimierz (red.), (zespół autorski: Julian i Małgorzata Czerwińscy, Maria Babnis, Alfons Jankowski, Jan Kazimierz Sawicki), Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom II: Polska Marynarka Wojenna, cz. I: Korpus oficerów 1918-1947, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1996;
 • Sawicki Jan Kazimierz (red.), Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom III: Polska Marynarka Handlowa: absolwenci szkół morskich 1922-1999, Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 2000;
 • Sawicki Jan Kazimierz (red.), Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom IV: Polska Marynarka Handlowa: absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 2000-2005, Pracowania Historii Akademii Morskiej, Gdynia 2007;
 • Sawicki Jan Kazimierz, Pod flagą komodora, Wydawnictwo „Albatros”, Gdańsk 1992;
 • Sawicki Jan Kazimierz, Podróże polskich statków 1939-1945, PTN, Gdynia 1989;
 • Sawicki Jan Kazimierz, Polska Marynarka Handlowa (1939-1945), tom 1, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1991;
 • Siedemdziesięciolecie szkolnictwa morskiego w Polsce 1920-1990, oprac. Ewa Otremba, fot. Tomasz Degórski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1991;
 • Sokołowska Małgorzata, Profesorowie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2016;
 • Sokołowska Małgorzata (red.), Andrzej Perepeczko. Starszy mechanik, wykładowca, pisarz, Oficyna Verbi Causa, Fundacja Lechosława Bar Wsparcia Edukacji Morskiej, Gdynia 2020;
 • Sokołowska Małgorzata (red.). Romuald Cwilewicz. Dziekan, prorektor, rektor, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2018;
 • Sokołowska Małgorzata, Stasiak Joanna, Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922-1930, Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2021;
 • Sokołowska Małgorzata, Stasiak Joanna, Słownik biograficzny absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1931-1939, Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2022;
 • Sokołowska Małgorzata, Stasiak Joanna, Słownik biograficzny absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej na uchodźstwie 1940-1945, Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 2023;
 • Sokołowska Małgorzata, Degórski Tomasz, Per Mare Ad Astra. 100 lat Morskiej Szkoły 1920-2020, Uniwersytet Morski, Gdynia 2020;
 • Spigarski Henryk, Dziekani Wydziału Nawigacyjnego, Wydział Nawigacyjny AMG, Gdynia 2014;
 • Spigarski Henryk, Morze jak chleb powszedni: profesor dr kpt. ż.w. Daniel Duda: monografia, Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2012;
 • Spigarski Henryk, Z głębokiego lądu nad morze: Józef Andrzej Lisowski: biografia, Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009;
 • Staniak Władysław, Wspomnienia z przeżytych zdarzeń w tworzącej się Szkole Morskiej w Tczewie, rok 1920/1921, maszynopis 25.06.1975;
 • Udział starszych mechaników Polskiej Marynarki Handlowej w II wojnie światowej, oprac. dr Stanisław Kozak, Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich w Gdyni, Gdynia 1988;
 • Wasilewski Eugeniusz, Powrotne szlaki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968;
 • Weintrit Adam, Szczerkowska Jadwiga, Profesor Michał Holec - Jubileusz 70-lecia urodzin. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007;
 • Wnuk Włodzimierz, Byłem z wami, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972;

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni