Odznaczenia i medale kmdr. Władysława Kosianowskiego

W zbiorach Sali Tradycji znajdują się odznaczenia i medale dyrektora przedwojennej PSM w Gdyni kmdr. Władysława Kosianowskiego, zarówno francuskie (France Libre, Krzyż Combattant Volontaire 1914-1918 Croix de Guerre, medal Engagé Volontaire), jak i brytyjskie (The 1939 -1945 Star, The Africa Star, The Defence Medal, medal emitowany z okazji koronacji Elżbiety II) oraz jeden polski – Medal Morski Polskiej Marynarki Wojennej. Córka kmdr. Władysława Kosianowskiego – pani Barbara Kosianowska-Berner, która przechowywała je pieczołowicie przez wiele lat,  przekazała je w darze Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni.

Kmdr. Władysław Kosianowski-Lorenz (1895-1966) jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari; w 1925 r. został dowódcą torpedowca ORP „Kujawiak”, a w 1930 r. – zastępcą szefa wydziału wojskowego i kierownikiem referatu morskiego przy Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku. Przeniesiony w stan spoczynku w 1934 r., został komisarzem rządu ds. rybołówstwa dalekomorskiego. W 1936-1937 był dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, przy której organizował kursy dla rybaków dalekomorskich. Za jego kadencji „Dar Pomorza” opłynął przylądek Horn. W 1937 r. został dyrektorem Towarzystwa Połowów Dalekomorskich „Pomorze”. Przed wybuchem wojny zmobilizowany został do Oddziału II Sztabu Głównego, we wrześniu 1939 r. wysłany do Amsterdamu jako wicekonsul, dla ewakuacji do Francji polskich statków rybackich. Po upadku Francji i powstaniu tam kolaborującego z Niemcami rządu wstąpił do marynarki wojennej Wolnej Francji, przyjmując nazwisko Lorenz. Bohater wojenny, m.in. dowodził żaglowym okrętem-pułapką „Notre Dame d’Etel”, eskortując konwoje alianckie. Następnie był kierownikiem Referatu Informacji Zewnętrznej w Kierownictwie Marynarki Wojennej. Autor wielu publikacji z dziedziny morskiej. Po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, zmarł w Londynie – spoczął na cmentarzu North Sheen.

Kmdr Władysław Kosianowski
Kmdr Władysław Kosianowski

Kmdr Władysław Kosianowski

 Dyrektor PSM w Gdyni kmdr Władysław Kosianowski (z lewej) w gabinecie z inspektorem Szkoły kpt. ż.w. Stanisławem Koską
Dyrektor PSM w Gdyni kmdr Władysław Kosianowski (z lewej) w gabinecie z inspektorem Szkoły kpt. ż.w. Stanisławem Koską

Dyrektor PSM w Gdyni kmdr Władysław Kosianowski (z lewej) w gabinecie z inspektorem Szkoły kpt. ż.w. Stanisławem Koską

Odznaczenia francuskie
Odznaczenia francuskie

Odznaczenia francuskie

Odznaczenia brytyjskie
Odznaczenia brytyjskie

Odznaczenia brytyjskie

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni