PODSUMOWANIE KONFERENCJI GDYNIA I-DAYS

27.03.2024

 

W dniach 25-26 marca 2024 roku w Auli im. T. Meissnera w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się druga edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days (GDYNIA I-DAYS), organizowana przez Zespół Centrum Transferu Technologii UMG.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz inicjatorka wyjątkowego wydarzenia - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba. GDYNIA I-DAYS było miejscem spotkania liderów branż, innowatorów, naukowców oraz pasjonatów technologii, którzy mieli szansę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas konferencji odbyły się liczne prezentacje, dyskusje panelowe oraz networking, które pozwoliły na nawiązanie wartościowych kontaktów oraz zdobycie nowego spojrzenia na współczesne wyzwania biznesowe i technologiczne.

Konferencji ton nadał występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilla.

Pierwszego dnia konferencji naukowcy UMG zaprezentowali innowacje w praktyce realizowane we współpracy nauka-biznes. Podczas tej sekcji rozwiązania przedstawili naukowcy z Wydziału Elektrycznego – dr inż. Monika Rybczak (Katedra Automatyki Okrętowej), dr inż. Mariusz Górniak (Katedra Elektroenergetyki Okrętowej) i dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG (Katedra Elektroniki Morskiej) oraz prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości (Katedra Systemów Informacyjnych).

Kolejno odbyły się trzy panele eksperckie dotyczące znaczenia innowacji, ochrony praw własności intelektualnej, wartości współpracy na linii NAUKA-BIZNES, roli otoczenia społeczno-gospodarczego oraz warunków sprzyjających komercjalizacji wypracowanych na uczelniach rozwiązań opartych na wyników prac B+R. W panelu „Kierunek – chronione wynalazki” wzięli udział goście z Urzędu Patentowego RP, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Kancelarii Prawno-Patentowych. W ramach panelu „Budowa sieci wsparcia innowacji a przedsiębiorczość akademicka” najważniejsze kierunki rozwoju innowacji wskazywali przedstawiciele podmiotów budujących regionalny ekosystem innowacji tj. Centrum Nauki EXPERYMENT, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Fundacja Interizon. W panelu „Rozwiń żagle na uczelniany sukces – jak komercjalizować?” o codziennych działaniach swoich jednostek i dobrych praktykach rozmawiali przedstawiciele Centrów Transferu Technologii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.  

Podczas drugiego dnia głos zabrali reprezentanci takich podmiotów jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, którzy wskazali rolę instytucji finansujących w świetle konkurencyjności polskiej gospodarki.

Odbyły się także ciekawe panele, gdzie swój punkt widzenia na współpracę NAUKA-BIZNES wskazali przedstawiciele firm:  Domat Consulting sp. z o.o., Remontowa Electrical Solution sp. z o.o., REDD IA sp. z o.o., Transition Technologies-Software sp. z o. o.,  PGE Energia Ciepła S.A. oraz Polskiego Rejestru Statków.

Z kolei przedstawiciele spółek celowych zaprzyjaźnionych uczelni: Startowa.pl sp. z o.o., Univentum Labs sp. z o.o.  oraz Excento Sp. z o.o. wraz z reprezentantem Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dyskutowali o roli i znaczeniu komercjalizacji pośredniej oraz warunkach przyjaznych dla tej formy przedsiębiorczości akademickiej.

Podczas Konferencji miejsce miał konkurs "Złota Gwiazda Innowacji”, w ramach którego głosami uczestników wydarzenia główną nagrodę - bon na ochronę własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP otrzymał Zespół z Wydziału Elektrycznego prezentujący rozwiązanie „Analizator jakości energii elektrycznej oraz zintegrowany system modelowania i projektowania”. Wyróżnienie otrzymało także rozwiązanie Zespołu z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości – „Chleb o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych i wysokim potencjale sycącym”. Gratulujemy laureatom!

W specjalny sposób uhonorowani zostali przedstawiciele firm DOMAT CONSULTING Sp. z o. o., REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTION Sp. z o. o. oraz ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A., które wyróżniły się nieszablonowym myśleniem wyprzedzającym światowe trendy, pionierskimi projektami, nowymi inicjatywami oraz unikalnymi rozwiązaniami opartymi na wiedzy budowanej w partnerstwie nauka-biznes. Przedstawiciele wymienionych firm, otrzymali z rąk Pani Dyrektor Centrum Transferu Technologii dedykowane przypinki „AMBASADORA INNOWACJI”.

Serdecznie dziękujemy za udział w drugiej edycji wydarzenia Academic Gdynia Innovation Days!

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami panelistów konferencji oraz galerią zdjęć

Szczegółowy program konferencji - kliknij PROGRAM